Plasklachten

Bij plasklachten, zoals urine-incontinentie, vaak moeten plassen, of moeite met het legen van de blaas, kan een bezoek aan een bekkenfysiotherapeut zinvol zijn. Wij beoordelen en behandelen problemen met de bekkenbodemspieren en de bekkenbodemfunctie. Ook kunnen wij helpen bij het identificeren van spierdisfuncties, bekkenbodemspanning of verminderde spanning, en andere factoren die plasproblemen veroorzaken, en bieden aangepaste oefeningen en therapieën om de symptomen te verlichten, de blaascontrole te verbeteren en de algehele plasfunctie te herstellen.

Plasklachten - Bekkenfysiotherapeut Hoorn - Fysio Veldstra

Urineverlies

In het bekkengebied is het verlies van urine een veelvoorkomende klacht die vaak wordt gezien door een bekkenfysiotherapeut. Urine incontinentie, ook wel het verliezen van plas genoemd, is het onvrijwillig bewust of onbewust urine verliezen op willekeurige momenten in het dagelijks leven. Deze klachten komen voor op alle leeftijden, waar het ouder worden een grote rol speelt. Bij 25 tot 50% van de vrouwen en 11 tot 34% van de mannen kunnen deze klachten voorkomen. Vrouwen kunnen urineverlies ontwikkelen door schade na de bevalling, hormonen (menopauze) of een verzakking in de organen. Bij mannen kan dit ontstaan door prostaatklachten. Stress of een trauma is ook een factor voor het ontwikkelen van urineverlies.

‘Stress urine incontinentie (SUI)’, oftewel urineverlies door een verhoogde buikdruk, is het niet kunnen ophouden van de urine bij bijvoorbeeld niezen, hoesten, lachen of sporten.

‘Urge incontinentie (UUI)’ is het onvrijwillig urine verliezen bij aandrang voor plassen. Vaak wordt benoemd dat men het toilet net niet haalt ze het idee hebben dat ze in hun broek plassen. Dit komt het meeste voor wanneer men thuiskomt en bij de voordeur staat met erg hoge nood.

Het kan ook voorkomen dat SUI en UUI tegelijkertijd voorkomen. Dit wordt gemengde urine incontinentie genoemd. De ernst, de frequentie en de belemmering in het dagelijks leven van het verlies zijn per persoon verschillend.

Om de klachten te verminderen wordt gekeken naar uw toiletgedrag en patroon, hierbij is de dagelijkse vochtinname ook van belang. De bekkenbodemspier speelt vaak een grote rol in deze klacht, deze kan beoordeeld worden waarbij passende oefeningen meegegeven worden.

Bekkenfysiotherapeut Hoorn - Fysio Veldstra

Prostaat

Plasproblemen bij mannen kunnen veroorzaakt worden door de prostaat. Wanneer de prostaat vergroot is heeft dit invloed op het plasgedrag en -patroon. Zo kan de frequentie van het plassen toe nemen. Ook kan het starten van het plassen moeite kosten en de straal kan zwakker zijn waardoor het uitplassen moeizaam gaat. Het gevolg kan zijn dat men gaat persen en de blaas niet leeg voelt na het plassen. Omdat de prostaat drukt op de urinebuis is deze vernauwd en kan de urine niet goed passeren. Deze klachten nemen toe naarmate de leeftijd toeneemt. Niet alleen een vergrote prostaat kan deze klachten veroorzaken, ook prostaatkanker (goedaardig en kwaadaardig) kan deze klachten veroorzaken. De bekkenfysiotherapeut behandeld deze klachten dan multidisciplinair, namelijk samen met een uroloog. Bekkenfysiotherapie helpt het plaspatroon/gedrag en de bekkenbodemspier functie te verbeteren, dit gebeurt ook in combinatie met medicatie en een eventueel een noodzakelijke operatie van de prostaat.

Overactieve blaas

Bij een overactieve blaas heeft men vaak het gevoel te moeten plassen terwijl het plasvolume maar klein is. Na een korte tijd is het gevoel van aandrang weer aanwezig. Ophouden van deze aandrang is kort mogelijk, omdat er een gevoel ontstaat dat de urine niet meer tegen gehouden kan worden. Dit gaat gepaard met steeds minder drinken tot de klachten het dagelijks leven behoorlijk in de weg zitten.

Deze klachten komen bij vrouwen relatief vaker voor dan bij mannen. Veelvoorkomende oorzaken zijn stress en terugkerende blaasontstekingen. Uiteindelijk geeft de blaas een te sterk signaal van aandrang waardoor het plaspatroon verstoord raakt. Het dag en nachtritme wordt steeds meer verstoord en het proberen op te houden kan uiteindelijk pijn in de onderbuik geven of een zeurend gevoel rond de blaas.

De straal van het plassen kan ook veranderen. Een logische volgende stap is steeds minder drinken, vooral wanneer we moeten werken of activiteiten buiten de deur hebben.

Om de klachten te verminderen word gekeken naar uw toiletgedrag en patroon, hierbij is de dagelijkse vochtinname ook van belang. De bekkenbodemspier speelt vaak een grote rol in deze klacht, deze kan beoordeeld worden waarbij passende oefeningen meegegeven worden.

Terugkerende blaasontsteking

Terugkerende blaasontstekingen is een klacht die bij veel vrouwen voorkomt. Symptomen als vaak moeten plassen, krampende pijn in de onderbuik en bij de plasbuis, een branderig gevoel en veel druk op de blaas hoort bij deze klacht. Vaak als de urine wordt ingeleverd is er een infectie in de blaas. Antibiotica is een veelgebruikte methode om de ontsteking te stoppen. Als de symptomen voorkomen maar er is geen infectie aanwezig, dan is er sprake van een overactieve blaas.

Wanneer de ontstekingen vaak achter elkaar terugkomen is het van belang om dit verder te laten onderzoeken. Bekkenfysiotherapie kan een belangrijke rol spelen in het verminderen dan wel stoppen van deze ontstekingen. Plaspatronen, plasgedrag, drinkgedrag en hygiëne zijn een aantal factoren die worden geanalyseerd en behandeld. Om de rol van de bekkenbodemspier bij deze klachten te bepalen kan de functie van deze spier onderzocht worden.

Om de klachten te verminderen word gekeken naar uw toiletgedrag en patroon, hierbij is de dagelijkse vochtinname ook van belang. De bekkenbodemspier speelt vaak een grote rol in deze klacht, deze kan beoordeeld worden waarbij passende oefeningen meegegeven worden.

Herken jij problemen?
Ik kan je helpen

U kunt bij ons terecht voor alle soorten bekkenklachten maar ook voor reguliere fysiotherapie. Neem contact op via het contactformulier of maak direct een afspraak.